Beroep-Bedrijf

Bij het oprichten, overdragen of leiden van een onderneming komt veel kijken. De notaris is in dat geval een onmisbaar aanspreekpunt. Voor het vastleggen van contracten, overdragen van aandelen tot het begeleiden van fusies. Laat u vooraf altijd goed adviseren. Wij weten waar we op moeten letten om valkuilen te omzeilen en de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Op het gebied van beroep en bedrijf kunnen wij u van dienst zijn bij onder andere de volgende onderwerpen

  • oprichten en wijziging maatschap, commanditaire
    vennootschap en vennootschap onder firma
  • oprichten en statutenwijziging B.V. en N.V.
  • overdracht, inkoop en uitgifte aandelen
  • certificering
  • vermindering kapitaal
  • oprichten en statutenwijziging stichting en vereniging
  • opvolgingsproblematiek
  • fusie en splitsing